Hovedstallen har 2 stallavdelinger. Oppe er det 7 bokser, 3 store og 4 vanlige der alle er i mur med åpen løsning mellom flere av boksene. Nede i den gamle møkkjelleren er det 8 bokser for oppstallatører. Der er det også oppvarmet salrom, egen dekkentørker og dunker å oppbevare utstyr i. I ridehallen er det 5 bokser

hvor skolehestene står. Det er vaskespilt med kaldt og varmt vann i alle avdelingene. Vi har også 2 store sykebokser godt adskilt fra resten av avdelingene.

 

Alle avdelingene har store oppgrusede paddoker. De fleste går sammen i flokk og står ute fra tidlig morgen til sen kveld når været tillater det. Ute står hestene på fri fôring av grôvfôr i de kalde vintermånedene, ellers er det 4 foringer. Vi har lang beitesesong! Hos oss står hestene på beite normalt fra mai til oktober, og man har fortsatt tilgang til boks. Vi har 207 mål innmarksbeite rett utenfor stallen, det gjør det enkelt å kombinere beite og trening. Dette er delt opp i 3 store, 1 mellomstort og 3 mindre beiter så hestene har mulighet til å veksle. Samtidig har vi et beite på ca 100 mål til unghestene litt lenger fra gården, samt litt over 2000 mål utmarksbeite som villsauene og unghestene disponerer.

SLT Stall og Stutteri © 2010 • Strømøy Gård, 7270 DYRVIK • Org.nr. 994 463 535 MVA • mob; 932 04 490/913 45 655 • e-mail; janniche@stall-slt.no/teigaa@hotmail.com